På sporet av gode prosessindikatorer i primærhelsetjenesten
Publisert av Anette Hannestad den 07/05/2014

Eksempel på målekriterier for utdeling av legemidler
Jeg er for tiden på jakt etter gode prosessindikatorer for sykepleietjenesten. Indikatorer som kan fortelle oss noe om kvaliteten på innholdet i selve aktiviteten.  Ved å lære å lage egne målekriterier, blir utøverne introdusert for kvalitetsforbedring som metode. Samtidig får de mulighet til å rette søkelyset på utfordringer som preger hverdagen i egen avdeling.                                                                                       Målingene vil gi personalgruppen verdifull informasjon om hvorfor legemidler blir/ikke blir gitt. Fra et empowermentperspektiv får utøverne mulighet til å lære seg en ferdighet og nå egne mål.
Dette er i samsvar med definisjonen om empowerment til danskene Andersen, Brok og Mathiasen.
Se forøvrig publikasjonen  fra Statens helsetilsyn 2001. Den er praktisk rettet med mange gode eksempler.
“Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern. Prosessforbedring i klinisk virksomhet” – publikasjon fra Statens helsetilsyn

 

 

 

 


post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289