Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Publisert av Anette Hannestad den 06/02/2017

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Den nye forskriften gjelder fra 1.januar 2017, og er et paradigme for oss som jobber med kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten. Kvalitetsforbedring er nå blitt et krav til ledelsen å utføre. Tidligere var det et verktøy som med fordel kunne brukes for å sikre styring med kvalitet både på kliniske og administrative prosesser. Oppfyllelse av krav i forskriften øker mulighetene for systematisk styring av kvalitet. Dette for å sikre faglig forsvarlige tjenester til pasientene. Lederansvaret er dermed tydelig definert for prosessene også i den kliniske hverdagen.

AHA-Wergeland tilbyr workshops i intern revisjon.
Ta kontakt for mer informasjon.

AHA-Kvalitet ved Anette Hannestad, Lillehammer, tlf 480 64 289
Wergeland Bedriftsutvikling ved Siv Wergeland, Bergen, tlf 948 72 009

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring gjeldende fra 1.1.2017


post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289