NS-EN 15224:2016 Ledelsesystemer for kvalitet i helsetjenesten
Publisert av Anette Hannestad den 14/07/2017

Standarden bygger på kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Den har tilleggsavsnitt som gjelder krav spesielt for helsetjenesten. Standarden kan kjøpes i nettbutikken til Standard Online.

http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=881543


post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289