Endelig igang med arbeidet som prosessveileder
Publisert av Anette Hannestad den 22/08/2017

Ja, da har også jeg startet som prosessveileder. Et stykke arbeid jeg har gledet meg til lenge.

Trinn 1 er å kartlegge kjerneprosessene. Vel, først er det viktig å gjøre en prioritering. Hvilke prosesser skal vi bruke tid på å kartlegge?

Veiledningsheftet “Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern, Prosessforbedring i klinisk virksomhet” gir en glimrende introduksjon og hjelp til arbeidet.

Så vi bruker tommelfingerregelen om å prosesskartlegge de prosessene som er:

Vanlige, viktige og/eller vanskelig

https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/utredningsserien/kvalitetpsykiskhelsevern_ik-2756.pdf

 


post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289