Nyeste fra bloggen

Endelig igang med arbeidet som prosessveileder

Publisert av Anette Hannestad den 22/08/2017

Ja, da har også jeg startet som prosessveileder. Et stykke arbeid jeg har gledet meg til lenge.

Trinn 1 er å kartlegge kjerneprosessene. Vel, først er det viktig å gjøre en prioritering. Hvilke prosesser skal vi bruke tid på å kartlegge?

Veiledningsheftet “Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern, Prosessforbedring i klinisk virksomhet” gir en glimrende introduksjon og hjelp til arbeidet.

Så vi bruker tommelfingerregelen om å prosesskartlegge de prosessene som er:

Vanlige, viktige og/eller vanskelig

https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/utredningsserien/kvalitetpsykiskhelsevern_ik-2756.pdf

 

NS-EN 15224:2016 Ledelsesystemer for kvalitet i helsetjenesten

Publisert av Anette Hannestad den 14/07/2017

Standarden bygger på kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Den har tilleggsavsnitt som gjelder krav spesielt for helsetjenesten. Standarden kan kjøpes i nettbutikken til Standard Online.

http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=881543

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Publisert av Anette Hannestad den 06/02/2017

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Den nye forskriften gjelder fra 1.januar 2017, og er et paradigme for oss som jobber med kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten. Kvalitetsforbedring er nå blitt et krav til ledelsen å utføre. Tidligere var det et verktøy som med fordel kunne brukes for å sikre styring med kvalitet både på kliniske og administrative prosesser. Oppfyllelse av krav i forskriften øker mulighetene for systematisk styring av kvalitet. Dette for å sikre faglig forsvarlige tjenester til pasientene. Lederansvaret er dermed tydelig definert for prosessene også i den kliniske hverdagen.

AHA-Wergeland tilbyr workshops i intern revisjon.
Ta kontakt for mer informasjon.

AHA-Kvalitet ved Anette Hannestad, Lillehammer, tlf 480 64 289
Wergeland Bedriftsutvikling ved Siv Wergeland, Bergen, tlf 948 72 009

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring gjeldende fra 1.1.2017

God jul og godt nytt år! Hilsen fra Anette

Publisert av admin den 22/12/2015

KNOPP arrangerer neste nettverksamling i Oppland den 22.april 2015

Publisert av Anette Hannestad den 26/02/2015

Velkommen til nettverksamlingen i KNOPP – Kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland.

Dato: 22.april 2015

Sted: Statens Hus, Lillehammer

Tema: “Hvordan lykkes med kvalitetsarbeid?”

Se Facebook siden KNOPP – Kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland

Like oss gjerne også!

 

 

 

Praktisk kvalitetstyring etter ISO 9001:2008

Publisert av Anette Hannestad den 27/01/2015

I den siste tiden har jeg laget et undervisningsopplegg om praktisk kvalitetsstyring. Kurset er den 4. og 5.februar 2015 i regi av Standard Online.

Å lære bort er virkelig den beste måten selv å lære på. Og om jeg gjør!

Nå er jeg inne i denne tanken hvordan kvalitetsstandarden ISO 9001 framstår så tydelig å være inndelt i ulike aktiviteter knyttet til struktur, prosess og resultat.

F.eksempel Ledelsens gjennomgåelse og bestemmelse av hvor ofte det møtet skal gjennomføres pr år.

Den avgjørelsen lager dermed en struktur for å muliggjøre kvalitetsstyring i virksomheten. Videre krever punkt 5.6 i 9001 standarden at et av resultatene av Ledelsens gjennomgåelse skal være en konklusjon på ressurssbehovet i virksomheten. Interessant, ikke sant?

Standard Online kurs våren 2015

 

Julehilsen

Publisert av Anette Hannestad den 19/12/2014

Hei til alle dere!

2014 har vært et godt år for AHA-Kvalitet AS. Jeg mottar stadig nye oppdrag fra ulike samarbeidspartnere. Det er spennende.

I den nye utgaven av ISO 9001:2015 er kontinuerlig forbedring et av tre hovedpunkter. En ny avtale inngått med Standard Norge Online vil derfor gi meg komplementær kompetanse om ISO 9001. For i tillegg til å være revisjonsleder blir jeg nå også kursholder. Det gir motivasjon til å ta fatt på det kommende året.

forside_jul-14

 

På sporet av gode prosessindikatorer i primærhelsetjenesten

Publisert av Anette Hannestad den 07/05/2014
Eksempel på målekriterier for utdeling av legemidler
Jeg er for tiden på jakt etter gode prosessindikatorer for sykepleietjenesten. Indikatorer som kan fortelle oss noe om kvaliteten på innholdet i selve aktiviteten.  Ved å lære å lage egne målekriterier, blir utøverne introdusert for kvalitetsforbedring som metode. Samtidig får de mulighet til å rette søkelyset på utfordringer som preger hverdagen i egen avdeling.                                                                                       Målingene vil gi personalgruppen verdifull informasjon om hvorfor legemidler blir/ikke blir gitt. Fra et empowermentperspektiv får utøverne mulighet til å lære seg en ferdighet og nå egne mål.
Dette er i samsvar med definisjonen om empowerment til danskene Andersen, Brok og Mathiasen.
Se forøvrig publikasjonen  fra Statens helsetilsyn 2001. Den er praktisk rettet med mange gode eksempler.
“Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern. Prosessforbedring i klinisk virksomhet” – publikasjon fra Statens helsetilsyn

 

 

 

 

Hvorfor – hvorfor prioritere å kontinuerlig forbedre prosesser i sykepleietjenesten?

Publisert av Anette Hannestad den 02/05/2014

Helsearbeidernes  egne forslag til tiltak

En kort presentasjon om hvorfor arbeidet med kontinuerlig forbedring er viktig å prioritere i sykepleietjenesten. Kom gjerne med kommentarer på bloggen.

 

20140429 Hvorfor prioritere kontinuerlig kvalitetsforbedring i sykepleietjenesten

God påske!

Publisert av Anette Hannestad den 09/04/2014

God påske til kunder, kollegaer i DNV-GL, deltagere i LOS-akademiet, andre samarbeidspartnere og alle med interesse for kontinuerlig forbedring i helsetjenesten! Hilsen fra Anette Hannestad 

Se filmsnutten av AHA-Kvalitet på you.tube om Bruk av kontinuerlig forbedring som sykepleier

 


Nyere blogginnlegg

post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289