Nyeste fra bloggen

NS-EN 15224:2016 Ledelsesystemer for kvalitet i helsetjenesten

Publisert av Anette Hannestad den 14/07/2017

Standarden bygger på kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Den har tilleggsavsnitt som gjelder krav spesielt for helsetjenesten. Standarden kan kjøpes i nettbutikken til Standard Online.

http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=881543

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Publisert av Anette Hannestad den 06/02/2017

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Den nye forskriften gjelder fra 1.januar 2017, og er et paradigme for oss som jobber med kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten. Kvalitetsforbedring er nå blitt et krav til ledelsen å utføre. Tidligere var det et verktøy som med fordel kunne brukes for å sikre styring med kvalitet både på kliniske og administrative prosesser. Oppfyllelse av krav i forskriften øker mulighetene for systematisk styring av kvalitet. Dette for å sikre faglig forsvarlige tjenester til pasientene. Lederansvaret er dermed tydelig definert for prosessene også i den kliniske hverdagen.

AHA-Wergeland tilbyr workshops i intern revisjon.
Ta kontakt for mer informasjon.

AHA-Kvalitet ved Anette Hannestad, Lillehammer, tlf 480 64 289
Wergeland Bedriftsutvikling ved Siv Wergeland, Bergen, tlf 948 72 009

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring gjeldende fra 1.1.2017

God jul og godt nytt år! Hilsen fra Anette

Publisert av admin den 22/12/2015

KNOPP arrangerer neste nettverksamling i Oppland den 22.april 2015

Publisert av Anette Hannestad den 26/02/2015

Velkommen til nettverksamlingen i KNOPP – Kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland.

Dato: 22.april 2015

Sted: Statens Hus, Lillehammer

Tema: “Hvordan lykkes med kvalitetsarbeid?”

Se Facebook siden KNOPP – Kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland

Like oss gjerne også!

 

 

 

Praktisk kvalitetstyring etter ISO 9001:2008

Publisert av Anette Hannestad den 27/01/2015

I den siste tiden har jeg laget et undervisningsopplegg om praktisk kvalitetsstyring. Kurset er den 4. og 5.februar 2015 i regi av Standard Online.

Å lære bort er virkelig den beste måten selv å lære på. Og om jeg gjør!

Nå er jeg inne i denne tanken hvordan kvalitetsstandarden ISO 9001 framstår så tydelig å være inndelt i ulike aktiviteter knyttet til struktur, prosess og resultat.

F.eksempel Ledelsens gjennomgåelse og bestemmelse av hvor ofte det møtet skal gjennomføres pr år.

Den avgjørelsen lager dermed en struktur for å muliggjøre kvalitetsstyring i virksomheten. Videre krever punkt 5.6 i 9001 standarden at et av resultatene av Ledelsens gjennomgåelse skal være en konklusjon på ressurssbehovet i virksomheten. Interessant, ikke sant?

Standard Online kurs våren 2015

 

Julehilsen

Publisert av Anette Hannestad den 19/12/2014

Hei til alle dere!

2014 har vært et godt år for AHA-Kvalitet AS. Jeg mottar stadig nye oppdrag fra ulike samarbeidspartnere. Det er spennende.

I den nye utgaven av ISO 9001:2015 er kontinuerlig forbedring et av tre hovedpunkter. En ny avtale inngått med Standard Norge Online vil derfor gi meg komplementær kompetanse om ISO 9001. For i tillegg til å være revisjonsleder blir jeg nå også kursholder. Det gir motivasjon til å ta fatt på det kommende året.

forside_jul-14

 

På sporet av gode prosessindikatorer i primærhelsetjenesten

Publisert av Anette Hannestad den 07/05/2014
Eksempel på målekriterier for utdeling av legemidler
Jeg er for tiden på jakt etter gode prosessindikatorer for sykepleietjenesten. Indikatorer som kan fortelle oss noe om kvaliteten på innholdet i selve aktiviteten.  Ved å lære å lage egne målekriterier, blir utøverne introdusert for kvalitetsforbedring som metode. Samtidig får de mulighet til å rette søkelyset på utfordringer som preger hverdagen i egen avdeling.                                                                                       Målingene vil gi personalgruppen verdifull informasjon om hvorfor legemidler blir/ikke blir gitt. Fra et empowermentperspektiv får utøverne mulighet til å lære seg en ferdighet og nå egne mål.
Dette er i samsvar med definisjonen om empowerment til danskene Andersen, Brok og Mathiasen.
Se forøvrig publikasjonen  fra Statens helsetilsyn 2001. Den er praktisk rettet med mange gode eksempler.
“Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern. Prosessforbedring i klinisk virksomhet” – publikasjon fra Statens helsetilsyn

 

 

 

 

Hvorfor – hvorfor prioritere å kontinuerlig forbedre prosesser i sykepleietjenesten?

Publisert av Anette Hannestad den 02/05/2014

Helsearbeidernes  egne forslag til tiltak

En kort presentasjon om hvorfor arbeidet med kontinuerlig forbedring er viktig å prioritere i sykepleietjenesten. Kom gjerne med kommentarer på bloggen.

 

20140429 Hvorfor prioritere kontinuerlig kvalitetsforbedring i sykepleietjenesten

God påske!

Publisert av Anette Hannestad den 09/04/2014

God påske til kunder, kollegaer i DNV-GL, deltagere i LOS-akademiet, andre samarbeidspartnere og alle med interesse for kontinuerlig forbedring i helsetjenesten! Hilsen fra Anette Hannestad 

Se filmsnutten av AHA-Kvalitet på you.tube om Bruk av kontinuerlig forbedring som sykepleier

 

Læring som kilde til empowerment

Publisert av Anette Hannestad den 27/09/2013

Ord gir mening, språk gir retning og kan gi kraft!
Nå om dagen er det tre ulike situasjoner som preger hverdagen min som bekrefter dette utsagnet.

Den nye presentasjonen som er laget om ISO 9001 revisjoner formidler begreper og uttrykk som kan gi deltagerne på åpningsmøtet økt kunnskap om mål og mening med kvalitetsrevisjoner. Undervisningsmateriellet om kvalitetsforbedring som jeg underviser om i kommuner denne høsten, tar for seg ord og begreper innen kvalitetsledelsefaget. Ja, korrekt – medarbeiderne uttrykker frustrasjon over et språk de ikke forstår den første dagen, men allerede andre dagen er ordene i bruk og gir mening knyttet til eget forbedringsarbeid i avdelingen. Morsomt!

For egen del sitter jeg selv på skolebenken dette året. Studiet i helserett ved Høgskolen i Lillehammer startet i forrige uke, og der er jeg student. Jus har et språk og et tankesett som tilnærmer seg stoffet på en annen måte enn jeg kjenner til fra helsetjenesten. “Normrasjonell” var det første ordet jeg lærte. Det ga assosiasjoner til eget arbeid resten av uka. For i helsetjenesten tenker vi jo hele tiden på det som er formålstjenlig! Senere de dagene møtte jeg på flere andre vanskelige ord. Som blant annet problemstillingen i gruppeoppgaven som krever svar på «om hensynet til rettferdighet og rettsikkerhet når en skal tolke helserettslige lover.» Kom med eksempler de som kjenner noe til dette temaet! Ja, ja – læring er arbeid! Det har nå vært min mening siden jeg lærte det av Ivar Bjørgen, professor i pedagogikk og far til “Ansvar for egen læring”-begrepet i Norge.

Det var deltagere i et av opplæringsprogrammene her for en tid tilbake som satte meg på tanken. De framhevet nettopp dette at under opplæringen i kvalitetsforbedring, hadde de lært noen nye ord og begreper. Det gjorde at de nå kunne snakke om eget arbeid på en annen og mer forståelig måte overfor andre. Om årsaker og løsninger på oppgaver som tidligere hadde vært vanskelig for dem å få forklart til andre. Det er jo flott – og det stemmer jo med tanken med bruken av verktøy i kvalitetsledelsefaget. Hensikten er nettopp å skape dialog om oppgaver som blir utført!

En empowermentprosess kan ha mange ulike uttrykk og retninger. En måte rett og slett, kan være å lære noen nye ord. Det er i tråd med Paulo Freire’s ånd, er det ikke? Hvordan det vil gå med min besvarelse er en annen sak. Jeg trenger i hvertfall først å åpne boka og begynne lese! Det er en tilstand som unektelig bærer preg av både et stykke arbeid, interesse og nysgjerrighet! Alle viktige drivkrefter for å ville og kunne lære!


Nyere blogginnlegg

post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289