Samarbeidspartnere

DNV-GL
AHA-Kvalitet AS inngikk avtale med DNV-GL (tidligere Det Norske Veritas) i november 2011. Daglig leder Anette Hannestad ble godkjent revisjonsleder knyttet til kvalitetsstandarden NS-ISO 9001:2008 juli 2012. I august 2015 godkjent som revisjonsleder knyttet til ISO 9001:2015. Hun reviderer kvalitetssystemer innen helse som vil si i praksis gjennomføring av  kvalitetsrevisjoner i kommune- og spesialisthelsetjenesten, rehabliteringstjenesten og andre private aktører innen helse.

For DNV utfører hun også andre typer oppdrag der kunnskapen om kontinuerlig forbedring knyttet til tjenesteproduksjon er viktig for eksempel forskning, utviklingsoppdrag mm.

Anette Hannestad er for tiden under opplæring som kursholder for interne revisjoner for DNV-GL.

Veritech AS ved Magnus Robbestad

Kurs Helse ISO 9001:2015: Fire kursdager 2 x 2 der vi sammen gjennomgår og oppdaterer virksomhetens prosedyrer, rutiner og sjekklister for å sikre samsvar med den nye utgaven. Oppstart tirsdag 29. og onsdag 30.august 2017.
Neste arbeidsøkt er tirsdag 18. og onsdag 19.oktober 2017.

Lillehammer, 21.april 2017

 

 

 

 

post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289