Lenker


“Hvilken effekt har opplæring i kvalitetsforbedring til medarbeidere ved et helsehus?” Rapport om resultater og erfaringer knyttet til opplæring i kvalitetsforbedring ved Lillehammer helsehus. August 2012.


Hannestad, A. (2007) Empowerment gjennom læring. En studie om utvikling av empowerment hos helsepersonell som lærer forbedringsarbeid i grupper. MPH 2007:19, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg.


Hannestad, A. (2008) “Vi ser det går an, og vi får det til!” Rapport fra pilotprosjektet i Østre Toten kommune våren 2008.

Litteratur

Berg, Geir V. (2007) Å fremme den eldre sykehuspasientens helse i lys av et folkehelse – og et holistisk-eksistensielt sykepleieperspektiv. NHV–rapport 2007:5.

Schreiner, Ada (2004) ”Kom i gang. Kvalitetsforbedring i praksis.” Den norske lægeforeningen, Oslo.

Presse

Oppslag i GD, 09.04.2010

 

 

post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289