Om AHA–Kvalitet AS

Gjennom opplæringsprogrammet ”Kvalitetsforbedring gjennom empowerment” formidler AHA-Kvalitet AS kunnskap om bruk av kvalitetsledelse. Målet er å overføre kunnskap slik at utøvere i helsetjenesten selv kan kvalitetsforbedre egne arbeidsoppgaver.

Dette er et relativt nytt fagfelt i helsetjenesten, men tilsvarende erfaringer er velkjente fra industrien.

Målgruppen til AHA-Kvalitet er ledere og utøvere i helsetjenesten, som direkte eller indirekte leverer helsetjenester til brukere.

Helsedirektoratet anbefaler kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid som en metode for å kunne levere helsetjenester av god kvalitet.

AHA-Kvalitet AS ble etablert av Anette Hannestad i juni 2008.

Anette Hannestad er utdannet sykepleier med praktisk yrkeserfaring fra sykehus. Hun har pedagogikk grunnfag fra Høgskolen i Lillehammer, og har jobbet som høgskolelærer ved Høgskolen i Gjøvik. Hun ble første gang introdusert for fagfeltet kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i Australia, der hun har en postgraduate diploma i Health Services Management fra La Trobe University i Melbourne. Fra Nordiska högskolan i Folkhälsovetenskap i Göteborg har hun en Master of Public Health.  I 2011 ble Anette Hannestad uteksaminert fra Universitet i Bergen fra studiet Kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Samme år etablerte hun kontakt med Det Norske Veritas. Siden 2012 har hun hatt oppdrag som underleverandør for DNV-GL (Veritas) og er godkjent revisjonsleder knyttet til ISO- sertifisering relatert til ISO 9001:2008 og ISO 9001:2015 innen helsetjenesten.

2015 avsluttet Anette Hannestad eksamen i Helserettsavdelingen ved Høgskolen i Lillehammer, tilsammen 30 studiepoeng.

 

post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289