Oppdrag

Østre Toten kommune

Våren 2008  Pilot opplæringsprogrammet Empowerment gjennom kvalitetsforbedring.

Høst/vår 2009/2010 Godt Arbe  Opplæring i kvalitetsforbedring til kvalitetsgrupper fra sykehjem, barnehage, skole og renholdsavdeling. Koordinator kommunalleder Støtte Marit Lium Dahlborg, Østre Toten kommune.

Vestre Viken Helseforetak

Mars 2011 Halv dag samling med foredraget Forbedringsarbeid i et læringsperspektiv. Deltagere fra klinikker og stabsavdelinger.           Koordinator Astrid Lundesgaard, leder for kompetanseutviklingsseksjonen, organisasjon- og utviklingsavdelingen, Vestre Viken HF.

Gran kommune

Mars 2011 Hel dag ledersamling med tema Kvalitetsforbedring i et myndighetsperspektiv.                                                                                   Koordinator helse og omsorgsleder Gitte Korvann, Gran kommune.

Lillehammer kommune

Lillehammer helsehus fra april til juni 2011. Tre kvalitetsgrupper har gjennomgått opplæringsprogrammet “Kvalitetsforbedring gjennom empowerment”. Kontaktperson Stian Undbekken, Lillehammer helsehus.

 

 

Vestre Toten kommune

Mai 2011 Ledersamling om Lean. Presentasjonen Kvalitetsforbedring i helsetjenesten – styrker og muligheter. Koordinator Tor Giæver, SINTEF Raufoss Manufacturing.

 

 


 

post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289