Kompetanse bygger kvalitet

Kvalitet eller kvantitet? Ja takk – begge deler. Skal vi kunne forberede dagens helsetjeneste på fremtidens behov, må vi tilrettelegge for en kompetansedrevet og endringsvillig organisasjonskultur. Kontinuerlige kvalitetsforbedringsprosesser bevisstgjør, involverer og motiverer. Prosessene styrker eierforholdet til arbeidet.

Et sted på den smale stien mellom forventning og resultat legges grunnlaget for kvalitet i helsetjenesten. Dette grunnlaget består av motivasjon og kompetanse – ressurser som altfor ofte blir forsømt. Stien må tråkkes jevnlig for ikke å gro igjen, kompetanse må bygges kontinuerlig for å opprettholde kvaliteten. Det finnes ingen snarveier, men det finnes verktøy som både motiverer og gir kunnskap til utøvere  til å forbedre egne arbeidsprosesser.

Gjennom opplæringsprogrammet ”Kvalitetsforbedring gjennom empowermentformidler AHA-kvalitet kunnskap om bruk av konkrete verktøy for å frigjøre potensialet, som ligger i den enkelte utøver i helsetjenesten og i organisasjonen som helhet.

post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289